Ειδήσεις, εκδηλώσεις, γεγονότα και άλλα τρέχοντα, λιγότερο ή περισσότερο σχετικά με το σταθμό.

Begin< >End

το ραδιόφωνό μας δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για το εξάμηνο που έρχεται! Είσαι μέλος της…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραδιόφωνο σε επαναστατικούς καιρούς- Η επανάσταση του ραδιοφώνου*

της Ευγενίας Καγιά

 

Ένα από τα σημαντικότερα…

 

Πολλαπλές ταυτότητες και ραδιόφωνο

 

της Ευγενίας Καγιά

 

Στις 10 Οκτωβρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε στο…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το ραδιόφωνό μας δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για το εξάμηνο που έρχεται! 
Είσαι μέλος της Κοινότητας του ΤΠΚ και θέλεις να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα του σταθμού μας; 
ΣυΜπΛήΡωΣε εΔώ ---> http://goo.gl/Ttp6XQ